Skip to main content
Robert Gallandat Huet bij Fysiopraktijk de Koningin Haarlem

Robert Gallandat Huet

Robert Gallandat Huet is fysiotherapeut sinds 1985 en is vanaf 1987 ook geregistreerd oedeemtherapeut (onder andere bij oedeem na kankerbehandelingen en cosmetische chirurgie). Daarnaast heeft hij opleidingen gevolgd in de manuele therapie (Maitland en Mulligan). Sinds 1996 is hij bedrijfsfysiotherapeut en gecertificeerd Graded Activity trainer.

Sinds 2012 is Robert lid van Chronisch ZorgNet en verzorgt hij gesuperviseerde looptraining (GLT), o.a. op de loopband in onze oefenzaal (met airco!). In 2014 heeft Robert een cursus gevolgd ‘Stoppen met roken en de rol van de fysiotherapeut’ in het Spaarne Gasthuis.

In 2016 heeft Robert zijn opleiding tot handfysiotherapeut succesvol afgerond aan het Erasmus MC in Rotterdam en hiervoor stages gelopen bij de kliniek 4-Hands, het AMC en bij oud-collega-handfysiotherapeut Jet Dekker. In de laatste jaren heeft hij zich hier onder meer in de behandeling van de duimartrose gespecialiseerd middels vele masterclasses.

Robert is eveneens druk met de begeleiding van patiënten met een verhoogd valrisico of zij die regelmatig zijn gevallen. Vanaf 2013 heeft hij zich hierin verdiept; dit heeft geresulteerd in een uitgewerkt oefenprogramma en dit project is dekkend over Haarlem gestart en wordt het uniform uitgedragen in de diverse wijken. Dit valpreventie-programma is vanaf 2024 een onderdeel in de basisverzekering. Robert zit in het bestuur van Coöperatie FysiQ (samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in Zuid-Kennemerland) en vanuit deze coördinerende rol is Robert het aanspreekpunt naar de samenwerkende partijen als de huisartsen, de apothekers, de ergotherapeuten en diëtisten, de verschillende wijkcentra, de buurtteams van Zorgbalans en de gemeente Haarlem. Tevens is hij initiatiefnemer en mede-oprichter van het overkoepelende paramedische platform Zuid-Kennemerland (PPZK), waar de multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt wordt opgepakt in samenspraak met alle andere stakeholders in de regio Zuid-Kennemerland.

Robert is binnen onze praktijk de collega die POST-COVID patiënten begeleid. Hij is als lid van Chronisch ZorgNet hiertoe speciaal geschoold.

Robert Gallandat Huet staat ook geregistreerd op Zorgkaart Nederland, een initiatief van het NPCF en staat geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19033621204.

Direct een afspraak maken met Robert? Klik hier.