Skip to main content

Persoonsgerichte (oefen)therapie ofwel: ‘Exercise is Medicine’

Een behandeling fysiotherapie is alleen effectief als u er zelf een actieve rol in speelt. De persoonsgerichte (oefen)therapie komt de kwaliteit van de therapie ten goede. Dit past naadloos in de wetenschappelijke ontwikkelingen in de fysiotherapie: bewegen, zowel conditioneel als ook als krachttraining, werkt als ‘medicijn’ tegen diverse aandoeningen melden diverse academische ziekenhuizen en ook TNO (met Better-in, Better-out: oefentherapie als voorbereiding op grote operaties). Dit pre-operatieve principe van begeleid oefenen wordt ook wel ‘prehabilitatie‘ genoemd. Als voorbeeld: ‘stepped care‘ bij artrose / slijtage betekent: eerst een conservatief traject (oefentherapie / evt. afvallen / pijnmedicatie) en eventueel dan pas een gewricht-vervangende operatie.

Privacy en kwaliteit

In het kader van de wet AVG is onze Privacy Policy ook per mei 2018 beschikbaar op aanvraag. Vanzelfsprekend is deze policy ook van toepassing bij gebruik van ons aanmeldformulier, het klachtenformulier en de aanmelding voor een directe afspraak (zoals u deze linksonder op deze webpagina kunt aanklikken). Neem hiertoe desgewenst contact op met onze ‘functionaris gegevensbescherming’ binnen onze praktijk (Arie de Jong).

Wij staan allen voor toetsbare kwaliteit. Om die reden zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep (beter bekend als het Kwaliteitshuis Fysiotherapie) en te vinden op www.defysiotherapeut.com). De collega’s zijn aangemeld bij de landelijke klachtenregeling van de beroepsgroep en uiteraard zijn alle collega’s ingeschreven in het landelijk BIG-register (www.bigregister.nl) en te vinden op ZorgkaartNederland.nl