Skip to main content

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de fysiotherapie…..

Volg ons op X (@fysiotherapie).

Nieuwe collega!!

Op 8 april start Louella Jansen als nieuwe collega bij ons in de praktijk. Wij zijn er trots op dat zij als fysiotherapeut ons komt versterken.

VALPREVENTIE opgenomen in de BASISVERZEKERING 2024.

Valpreventie is in het coalitieakkoord opgenomen van het huidige demissionaire kabinet! Ouderen met een VERHOOGD valrisico moeten in aanmerking komen voor een valpreventieve beweeginterventie. Het valrisico wordt door middel van een screening nader beoordeeld en de interventie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Ouderen met een matig valrisico komen in aanmerking voor een valpreventieve beweeginterventie vanuit het gemeentelijk domein. De voorbereidingen zijn volop bezig in samenspraak met onze fysiotherapiekoepel FysiQ, de gemeente Haarlem en de huisartsen-organisatie. Zodra het daadwerkelijk start, hoort u meer van ons. 

SAMENWERKING met Stichting DE BAAN.

In samenwerking met deze Haarlemse stichting is er in 2022 een BEWEEGROUTE om het gebouw van De Baan aangelegd. Dit stimuleert om (samen) te gaan bewegen en het is een onderdeel van een toekomstige beweegroute langs verschillende buurtcentra en andere wijkgerichte organisaties. Vanaf mei 2023 geeft collega Maaike Waalring-Boogaard wekelijks op maandag een ‘sport- en beweeguurtje‘ voor liefhebbers bij De Baan. Een mooi voorbeeld van wijkgericht-werken van onze fysiotherapiepraktijk. Doet u ook mee?  

TARIEVEN 2024 aangepast.

Op onze website kunt u onze nieuwe tarieven voor 2024 inzien. 

In 2024 sluiten wij met ALLE zorgverzekeraars een overeenkomst!

Begeleiding Post-COVID.

Post-COVID patiënten geven aanleiding tot een gerichte nazorg en gedegen fysiotherapeutische begeleiding. Collega Robert Gallandat Huet heeft als lid van Chronisch ZorgNet zich hierin kunnen specialiseren. Het betreft specifiek patiënten die een verlaagde fysieke capaciteit en/of verlaagde fysieke activiteit ervaren. Niet alleen ernstig zieke patiënten kunnen laag belastbaar zijn, ook degenen die een milde COVID-infectie hebben doorgemaakt hebben soms veel tijd nodig om te herstellen en zjn slechts gedoseerd te belasten. De schade die COVID-19 op de korte en langere termijn veroorzaakt aan organen en het verdere beloop van herstel bij deze patiënten is nog onduidelijk. Denk hierbij aan schade zoals long-/hartschade, restrictief longbeeld, myocarditis, cardiomyopathie en/of polyneuropathie.

PREHABILITATIE, wat is dat?

Vaak zegt men: ‘als je moe bent, moet je uitrusten’. Het is een goed bedoeld advies, maar als je vooruit wilt, moet je er wel wat voor doen. Kom (begeleid!) in beweging. De laatste tijd zie je in het ziekenhuis óók steeds vaker dat artsen vóór een operatie de patiënt aansturen op meer beweging, op soms zelfs een pre-operatieve trainingsperiode. Zo kom je in een betere conditie en met een sterker lichaam uit het ziekenhuis én kun je sneller en beter revalideren. Vraag hierover bij ons nader advies en een ‘programma op maat’ of lees hier meer over pre-habilitatie.   

KOM IN BEWEGING.

Samen of alleen, wij adviseren u om (wanneer mogelijk) in beweging te komen of te blijven. Als u in staat bent tot wandelen of fietsen buiten, doe dit regelmatig!

WANDELEN.

Ga mee wandelen door weer en frisse wind. Blijf mentaal en fysiek fit en kies voor een rustgevende of een actieve wandeling (of méér!!) in de omgeving van Kennemerland. Meld je aan bij sportvereniging KennemerRand

OEFENEN PER APP.

‘Op afstand’ met ons aan de slag met video-chat en digitale oefenprogramma’s op maat? Kijk eens op Physitrack; Als u met ons aan de slag wilt, maken wij voor u een programma op-maat via onze PhysiApp

GEZONDHEIDS-APP.

Er is de laatste jaren een overweldigend aanbod aan gezondheid apps en sites die voorspellen of u gezondheidsrisico’s loopt. Het kennisinstituut voor e-health en preventie heeft hiertoe in samenspraak met diverse artsen- en gezondheidsorganisaties een tool ontwikkeld: de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Leefstijl-interventie met het COOL-programma.

is bedoeld voor mensen met een BMI boven de 30 of een BMI boven de 25 met gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s (denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose e/o slaapapneu). Tevens dient u gemotiveerd te zijn om uw leefstijl te veranderen gericht op voeding, beweging en ontspanning. De kosten van dit programma worden volledig vergoed uit de basisverzekering; ook uw eigen risico wordt aangesproken. Wilt u méédoen of kent u mensen uit uw directe omgeving waarvoor dit zinvol is? Neem dan contact op met SuusVitaal. U moet wel een schriftelijke verwijzing van de huisarts meebrengen.

VALPREVENTIEWEEK.

Elk jaar in Oktober is de week van de valpreventie. Collega Robert Gallandat Huet is oprichter van de organisatie ‘Sta Sterk!‘ in Haarlem. Wij bieden een uitgelezen thuis-oefenprogramma om patiënten met een verhoogd valrisico te ondersteunen. Kijk verder op www.veiligheid.nl/valpreventie.

MANTELZORGER?

De app ‘Fello‘ is een eenvoudig hulpmiddel waarmee mantelzorgers elkaar eenvoudig op de hoogte kunnen houden en zorgtaken kunnen verdelen.

Onduidelijkheid over de REKENING?

Helaas bleek het noodzaak dat de NZa controles moet uitvoeren over het declaratiegedrag van collega’s in onze beroepsgroep. Sommigen hebben (al dan niet bewust) onjuist gehandeld en ook gedeclareerd. In deze factsheet kunt u hier méér over nalezen. Als er bij u onduidelijkheid is over ónze rekening, neem dan contact met ons op.  

ETALAGE BENEN.

Het hebben van zogenoemde etalage benen betekent dat u last heeft van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) ook wel bekend onder de naam claudicatio intermittens (CI). De benaming van deze aandoening komt omdat mensen door de pijn in hun benen vaak even stil willen staan om de pijn te laten zakken. Inmiddels is ruimschoots onderzoek gedaan en is een specialisatie binnen de fysiotherapie ontstaan wat voor de meeste patiënten gunstig effect heeft: gesuperviseerde looptraining (GLT) op o.a. de loopband. In onze (airconditioned) oefenzaal is gespecialiseerde collega Robert Gallandat Huet (aangesloten bij ClaudicatioNet – Chronisch ZorgNet) uw deskundig begeleider. Méér weten? Neem contact met hem op.

NPS – Net Promotor Score.

Deze scoringsmethode is een eenvoudige wijze van het meten van klantloyaliteit, ofwel het aanbevelen van onze klanten/patiënten binnen hun eigen omgeving: 68% zijn promotors, 30% passief tevredenen en 2% criticasters. (Bron: CQ-index 2019)

BEWEGEN.

Met regelmaat bewegen (of sporten) is heerlijk, maar is vooral ook belangrijk. Het voorkomt de ontwikkeling van chronische aandoeningen en is goed voor de balans in lichaam en geest. Kijk op het volgende filmpje voor méér info.

ROKEN.

Duidelijke relatie met chronische pijn en vertraagd weefselherstel. Canadees onderzoek toont aan dat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan leefstijlverandering rond stoppen met roken. Méér informatie? Lees hier verder.

KWALITEIT.

Maandelijks meet QDNA via de vragenlijst PREM de kwaliteit. Deze kwaliteitsmonitor meet onze resultaten bij onze patiënten en hebben ons de afgelopen weken als volgt gewaardeerd:

Algemeen cijfer: 9,5 (schaal 1-10 en landelijk praktijk gemiddelde: 8,78)

Contact: 5,0 (schaal 1-5)

Behandelplan: 5,0 (schaal 1-5)

Praktijk: 4,5 (schaal 1-5)