Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de fysiotherapie…..

Volg ons op twitter (@fysiotherapie). Ook kunt u zich aanmelden voor onze ‘Fysiotherapie Weekkrant‘.

KOFFIE-OCHTEND KONINGINNEBUURT.

Collega Robert Gallandat Huet verzorgt woensdag 15-3 een lezing voor de bewoners van De Koninginnebuurt in centrum ‘De Baan’ met het onderwerp: Sta Sterk! Tijdens deze lezing legt hij helder uit dat bij stijgende leeftijd explosief verhoogd valgevaar dreigt. De bijeenkomst is vooral praktisch van aard: wat gebeurt er, wat is de samenhang én wat kunt u er zelf aan doen! Starttijd: 10.00 uur.

SAMENWERKING met Stichting DE BAAN.

In samenwerking met deze Haarlemse stichting is er in 2022 een BEWEEGROUTE om het gebouw van De Baan ontwikkeld en aangelegd. Dit stimuleert om (samen) te gaan bewegen en het is een onderdeel van een toekomstige beweegroute langs verschillende buurtcentra en andere wijkgerichte organisaties. De officiële opening van deze beweegroute zal de burgemeester van Haarlem in mei 2023 uitvoeren. Maaike Waalring-Boogaard zal vanaf dat moment wekelijks op maandagen een ‘sport- en beweeguurtje‘ voor liefhebbers gaan begeleiden bij De Baan. Een mooi voorbeeld van wijkgericht-werken van onze fysiotherapiepraktijk.  

TARIEVEN 2023 aangepast.

Op onze website kunt u onze nieuwe tarieven voor 2023 inzien. 

OVEREENKOMSTEN MET ZORGVERZEKERAARS in 2023.

Helaas hebben wij moeten besluiten om in 2023 NIET met alle zorgverzekeraars een overeenkomst te sluiten. Een aantal zorgverzekeraars voldoen niet aan onze kwaliteitscriteria, zij bieden een dusdanig laag tarief dat wij daarmee niet meer aan een kwalitatieve behandeling kunnen voldoen die u van ons mag verwachten.

Derhalve voor 2023 géén overeenkomst met:

  • Zorg & Zekerheid
  • Caresq

COLLEGA MAAIKE IS TERUG.

Maaike is terug van zwangerschapsverlof, is inmiddels de trotse moeder van een dochter!! Zij keert langzaam aan terug in de praktijk.

NIEUWE COLLEGA.

We zijn er in geslaagd om een waarnemer aan te trekken, een lange én spannende zoektocht. Welkom Wynzen Pauzenga, fysiotherapeut in hart en nieren. Hij danst, fietst en heeft een groot ‘zorghart’. Breed actief in welzijn en mooie betrokkenheid rond ouderen en zorg in de buurt. Zijn motto ‘een onsje welzijn scheelt een kilo zorg’ spreekt ons als praktijk dan ook zeer aan!

WAARNEMING.

Onze collega Maaike gaat binnenkort met zwangerschapsverlof en wij zoeken voor haar dringend een waarnemer per medio mei. We zijn inmiddels met een nieuwe collega in gesprek…… we houden u op de hoogte!!

NAZORG CORONA / COVID-19.

Ex-COVID-patiënten, ook zij die op de IC hebben gelegen, worden tot op heden, vanwege de beperkte ziekenhuiscapaciteit, eerder ontslagen dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. Dit geeft aanleiding tot een gerichte nazorg en gedegen fysiotherapeutische begeleiding. Collega Robert Gallandat Huet heeft als lid van Chronisch ZorgNet zich hierin kunnen specialiseren. Het betreft specifiek patiënten die een verlaagde fysieke capaciteit en/of verlaagde fysieke activiteit ervaren. Ernstig zieke patiënten zijn kunnen laag belastbaar zijn en zij hebben tijd nodig om te herstellen van de ziekte en de aan COVID-19 gerelateerde beperkingen die zij (kunnen) ondervinden. Het is belangrijk om patiënten in de eerste 6 weken ná ontslag uit het ziekenhuis (of ná de symptoom-vrije periode bij thuis doorgemaakte COVID-19) dan ook gedoseerd te belasten. De schade die COVID-19 op de korte en langere termijn veroorzaakt aan organen en het verdere beloop van herstel bij deze patiënten is nog onduidelijk. Denk hierbij aan schade zoals long-/hartschade, restrictief longbeeld, myocarditis, cardiomyopathie en/of
polyneuropathie.

AFSCHEID.

Op 31 mei 2021 hebben wij afscheid genomen van onze collega Elizabeth Schouten-Planting. Zij heeft 4 jaar in onze praktijk gewerkt en met veel plezier kijken wij hierop terug. Per 1 juni heeft zij in Beverwijk een nieuwe uitdaging gevonden; wij wensen haar uiteraard heel veel succes toe!!

PREHABILITATIE, wat is dat?

Vaak zegt men: ‘als je moe bent, moet je uitrusten’. Het is een goed bedoeld advies, maar als je vooruit wilt, moet je er wel wat voor doen. Kom (begeleid!) in beweging. De laatste tijd zie je in het ziekenhuis óók steeds vaker dat artsen vóór een operatie de patiënt aansturen op meer beweging, op soms zelfs een pre-operatieve trainingsperiode. Zo kom je in een betere conditie en met een sterker lichaam uit het ziekenhuis én kun je sneller en beter revalideren. Vraag hierover bij ons nader advies en een ‘programma op maat’ of lees hier meer over pre-habilitatie.   

KOM IN BEWEGING,

samen of alleen. Wij adviseren u om (wanneer mogelijk) in beweging te komen of te blijven. Als u in staat bent tot wandelen of fietsen buiten, doe dit!

WANDELEN.

Ik neem een loopje met je’ en dat is geen grap: Ga mee wandelen door weer en frisse wind. Blijf mentaal en fysiek fit de komende maanden en kies voor een rustgevende of een actieve wandeling in de omgeving van Haarlem. Meld je aan bij mevrouwstuit@gmail.com.  

OEFENEN PER APP.

‘Op afstand’ met ons aan de slag met video-chat en digitale oefenprogramma’s op maat? Kijk eens op Physitrack; Als u met ons aan de slag wilt, maken wij voor u een programma op-maat via onze PhysiApp

GEZONDHEIDS-APP.

Er is de laatste jaren een overweldigend aanbod aan gezondheid apps en sites die voorspellen of u gezondheidsrisico’s loopt. Het kennisinstituut voor e-health en preventie heeft hiertoe in samenspraak met diverse artsen- en gezondheidsorganisaties een tool ontwikkeld: de Persoonlijke Gezondheidscheck.

HET 2-JARIG COOL-programma

is bedoeld voor mensen met een BMI boven de 30 of een BMI boven de 25 met gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s (denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose e/o slaapapneu). Tevens dient u gemotiveerd te zijn om uw leefstijl te veranderen gericht op voeding, beweging en ontspanning. De kosten van dit programma worden volledig vergoed uit de basisverzekering; ook uw eigen risico wordt aangesproken. Wilt u méédoen of kent u mensen uit uw directe omgeving waarvoor dit zinvol is? Neem dan contact op met SuusVitaal. U moet wel een schriftelijke verwijzing van de huisarts meebrengen.

Collega MAAIKE BOOGAARD

heeft haar studie Dry Needling afgerond, een zeer welkome aanvulling in onze behandelmogelijkheden. 

VALPREVENTIEWEEK.

Elk jaar in Oktober is de week van de valpreventie. Collega Robert Gallandat Huet is oprichter van de organisatie ‘Sta Sterk!‘ in Haarlem. Wij bieden een uitgelezen thuis-oefenprogramma om patiënten met een verhoogd valrisico te ondersteunen. Kijk verder op www.veiligheid.nl/valpreventie.

MANTELZORGER?

De app ‘Fello‘ is een eenvoudig hulpmiddel waarmee mantelzorgers elkaar eenvoudig op de hoogte kunnen houden en zorgtaken kunnen verdelen.

Onduidelijkheid over de REKENING?

Helaas bleek het noodzaak dat de NZa controles moet uitvoeren over het declaratiegedrag van collega’s in onze beroepsgroep. Sommigen hebben (al dan niet bewust) onjuist gehandeld en ook gedeclareerd. In deze factsheet kunt u hier méér over nalezen. Als er bij u onduidelijkheid is over ónze rekening, neem dan contact met ons op.  

ETALAGEBENEN.

Het hebben van zogenoemde etalagebenen betekent dat u last heeft van perifeer arterieel vaatlijden ook wel bekend onder de naam claudicatio intermittens (CI). De benaming van deze aandoening komt omdat mensen door de pijn in hun benen vaak even stil willen staan om de pijn te laten zakken. Inmiddels is ruimschoots onderzoek gedaan en is een specialisatie binnen de fysiotherapie ontstaan wat voor de meeste patiënten gunstig effect heeft: gesuperviseerde looptraining (GLT) op o.a. de loopband. In onze (airconditioned) oefenzaal is gespecialiseerde collega Robert Gallandat Huet (aangesloten bij ClaudicatioNet) uw deskundig begeleider. Méér weten? Neem contact met hem op.

NPS – Net Promotor Score.

Deze scoringsmethode is een eenvoudige wijze van het meten van klantloyaliteit, ofwel het aanbevelen van onze klanten/patiënten binnen hun eigen omgeving: 68% zijn promotors, 30% passief tevredenen en 2% criticasters. (Bron: CQ-index 2019)

BEWEGEN

(of sporten) is heerlijk, maar is vooral ook belangrijk. Het voorkomt de ontwikkeling van chronische aandoeningen en is goed voor de balans in lichaam en geest. Kijk op het volgende filmpje voor méér info.

ROKEN

geassocieerd met chronische pijn en vertraagd weefselherstel. Canadees onderzoek toont aan dat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan leefstijlverandering rond stoppen met roken. Een interessant item. Méér informatie? Lees hier verder.

KWALITEIT.

Maandelijks meet QDNA via de vragenlijst PREM de kwaliteit. Deze kwaliteitsmonitor meet onze resultaten bij onze patiënten en hebben ons de afgelopen weken als volgt gewaardeerd:

Algemeen cijfer: 9,5 (schaal 1-10 en landelijk praktijk gemiddelde: 8,78)

Contact: 5,0 (schaal 1-5)

Behandelplan: 5,0 (schaal 1-5)

Praktijk: 4,5 (schaal 1-5)


Fysiotherapie De Koningin

Koninginneweg 31 Haarlem | T 023-5313799 | E info@fysiotherapie-centrum.nl

Webdesign by Post-Design