Skip to main content

Sta Sterk! = valpreventie bij ouderen

Binnen Haarlem is het gemiddeld percentage 65+ ongeveer 17% op een totaal van 163.000 inwoners. De prognose voor de periode tot 2040 wordt ingeschat op ruim 22% (op een landelijk gemiddelde van 26%).

  • chronische pijn, schouder model

Aan de hand van een evidence-based project presenteren wij als aangesloten fysiotherapeuten een praktisch programma getiteld ‘Sta Sterk!‘ gebaseerd op de Richtlijn ‘Valpreventie bij Thuiswonende Ouderen’ (opgetekend uit onderzoek door de Verenigingen van Geriatrie uit de VS en GB), de uitgangspunten van Veiligheid.nl en het Nieuw-Zeelandse OTAGO programma.

Het uitgangspunt van het Haarlemse project is een screening door de huisarts in het GZC of op locatie door de wijkteams van Zorgbalans. De screening bestaat uit gevalideerde meetinstrumenten (een 2-tal kracht/coördinatietests en een vragenlijst). Als de oudere naar aanleiding van de screening geïncludeerd wordt, treedt de fysiotherapeut in actie met een thuis-oefenprogramma.

Het Otago oefenprogramma is een vastomschreven thuis-oefenprogramma (kracht en balans) voor ouderen met verhoogd valrisico. Het programma bestaat uit 4 – 5 thuisbezoeken van de fysiotherapeut én aansluitend nog een aantal telefonische consulten. De gehele begeleiding bestrijkt een periode van 1 jaar. Vanzelfsprekend wordt dit traject, deels op locatie en deels op afstand, gecontroleerd met hulp van diverse meetmomenten.

Als coördinator/initiatiefnemer van het project ‘valpreventie bij ouderen’ in Haarlem is hij sinds 2018 tevens bestuurslid van de fysiotherapie-coöperatie FysiQ. U kunt Robert Gallandat Huet over deelname aan de screening of het project bellen op: 023-5313799.