Skip to main content

Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL.

Om de kwaliteit van fysiotherapie verder te waarborgen, heeft het KNGF het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.  Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF. Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister moeten geregeld bijscholingen volgen. Ze werken dus op basis van de meest recente, wetenschappelijke kennis.  Per 1 januari 2020 is het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL actief.

Met dit vernieuwde register krijgen fysiotherapeuten een platform om te laten zien waar ze goed in zijn, onder andere op basis van informatie uit o.a. hun portfolio. Met deze informatie kan de patiënt de fysiotherapeut kiezen die het best toegerust is voor behandeling van haar/zijn klacht. Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL bedient daarmee de twee belangrijkste partijen in het zorgproces: de patiënt en de fysiotherapeut.

Lees ook meer over onze kwaliteitsontwikkelingen via onze beroepsvereniging: KNGF.

 • chronische pijn, schouder model

Wij zijn als fysiotherapeuten ook nog deelnemer aan diverse netwerken:

 • Chronisch ZorgNet

 • Schoudernetwerk Kennemerland

 • ReumanetNL

 • Voetenwerk

 • StaSterk!

 • FysiQ

 • PPZK

Zorgverzekeraars meten de klantervaringen (van u, onze patiënten) via CQ-index vragenlijsten. Deze zijn destijds opgesteld door drie partijen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen. Het Centrum Klantervaringen Zorg (CKZ) houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van de vragenlijst. De vragenlijsten worden verzonden naar willekeurig gekozen verzekerden die net een behandeling hebben gehad en vormen zo een representatieve steekproef. De vragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit ervaringsvragen, omdat alle partijen willen weten wat de patiënt van de geleverde zorg vond.

Wij doen ook mee met de PROMs, omdat:

 • het ons aangrijppunten verschaft voor verbetering van onze kwaliteit;

 • we op die manier de kwaliteit van onze praktijk kunnen (laten) vergelijken met de gemiddelde kwaliteit van andere eerstelijns praktijken (benchmark);

 • op deze manier onze kwaliteit transparant is voor derden (overheid, zorgverzekeraars, beroepsorganisatie, patiëntenverenigingen en patiënten).

Op Zorgkaart Nederland, www.zorgkaartnederland.nl, kunt u uw waardering voor onze praktijk kenbaar maken.