Skip to main content

Pijn samen te lijf

  • chronische pijn, schouder model

Chronisch pijn

Méér dan 3 miljoen mensen in ons land hebben chronisch last van pijn, 60% daarvan zelfs langer dan 2 jaar. Chronische pijn speelt bij verschillende aandoeningen een rol. Als pijn lang duurt, is de oorzaak vaak niet meer te achterhalen. Helaas behoudt 4 op de 10 chronisch pijn patiënten klachten, ondanks diverse interventies/behandelingen. Wij gaan er in onze praktijk vanuit dat wij goed luisteren en ruim de tijd nemen om uw klachtenbeeld serieus, en samen met u, in kaart te kunnen brengen. Zo bereikt u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, al dan niet met pijn.

“Ze kunnen mensen op de maan zetten, hart- en levertransplantaties uitvoeren. Waarom moet ik dan zolang en zoveel pijn lijden? ”

U voelt de raad “leren omgaan met de pijn” als verraad. Wanneer pijn een duidelijk en betrouwbaar signaal is van schade aan het lichaam, is pijn nuttig en zinvol. Dat is acute pijn; bijvoorbeeld bij een verstuikte enkel. Er is weefselschade en het lichaam past zich aan. Bij chronische pijn is de weefselschade hersteld, maar spelen andere mechanismen een rol die ervoor zorgen dat u toch nog pijn ervaart. Zie het filmpje  “chronische pijn” op deze site. Het pijnsignaal vraagt dus om een juiste interpretatie. Wij zijn geschoold in het omgaan met chronisch pijn volgens het ‘Explain Pain’ concept van het NOI.

De behandeling

Wij leren u de signalen goed te interpreteren en daar naar te handelen. U leert weer omgaan met de pijn middels technieken vanuit ‘ademhaling, bewustwording e/o ontspanning’. Vragen als ‘Hoe kan ik waardevol leven met pijn; hoe kan ik zorgen dat de pijnbeleving minder wordt en de zwaarte van de pijn afneemt’ komen aan bod. Beter omgaan met de pijn vraagt een andere levensstijl: bijvoorbeeld minder hoge eisen stellen, slimmer werken in plaats van harder werken, hersteltijd inplannen, anderen inschakelen. De behandeling is er in eerste instantie dus niet op gericht om de pijn kwijt te raken, maar wel om ermee om te gaan. Het fijne van onze aanpak is dat de pijnbeleving over het algemeen veel minder wordt en het leven waardevoller.

Een belangrijke onderdeel van de therapie zijn begrippen als acceptance en commitment.

Tijdens de behandelingen wordt aandacht gegeven aan o.a.:

  • mindfullness (bodyscan)

  • acceptatie of vechten

  • van het rigide doel pijnverlichting naar contact krijgen met levenswaarden

  • van negatieve zelfbeschrijvingen naar een bredere en reëlere observatie van jezelf

  • ademoefeningen

Denk ook eens bij acceptatie van chronisch pijn aan een traject met een coach. Een verlies van gezondheid, van functie en participatie door pijn is ook een soort rouwproces. In Haarlem biedt Anna Luten hiertoe een interessante mogelijkheid. Kijk op haar website of dit iets voor u kan zijn.